CRO a CMO

Sme zmluvná výrobná organizácia (CMO) v oblasti chémie a biotechnológie

Organizácia zmluvnej výroby (CMO), niekedy nazývaná aj organizácia zmluvného vývoja a výroby (CDMO), je spoločnosť, ktorá na zmluvnom základe slúži iným spoločnostiam vo farmaceutickom priemysle na poskytovanie komplexných služieb od vývoja liekov cez výrobu liekov.To umožňuje veľkým farmaceutickým spoločnostiam outsourcovať tieto aspekty podnikania, čo môže pomôcť so škálovateľnosťou alebo môže umožniť veľkej spoločnosti zamerať sa na objavovanie liekov a ich marketing.

Služby, ktoré CMO ponúkajú, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: preformuláciu, vývoj formulácií, štúdie stability, vývoj metód, materiály pre predklinické a I. klinické skúšanie, materiály pre posledné štádium klinického skúšania, formálnu stabilitu, zväčšenie, registráciu šarží a komerčnej výroby.SOT sú zmluvnými výrobcami, ale z hľadiska rozvoja môžu byť aj viac.

Outsourcing na CMO umožňuje farmaceutickému klientovi rozšíriť svoje technické zdroje bez zvýšenej réžie.Klient potom môže riadiť svoje interné zdroje a náklady tak, že sa zameria na kľúčové kompetencie a projekty s vysokou hodnotou a zároveň zníži alebo nepridá infraštruktúru alebo technický personál.Virtuálne a špeciálne farmaceutické spoločnosti sú obzvlášť vhodné pre partnerstvá CDMO a veľké farmaceutické spoločnosti začínajú vnímať vzťahy s CDMO skôr ako strategické než taktické.Keďže dve tretiny farmaceutickej výroby sú outsourcované a prednostní poskytovatelia dostávajú leví podiel, vzniká dodatočný dopyt po špeciálnych oblastiach, tj špeciálnych dávkových formách.

Realizácia projektu

I. CDMO postavené tak, aby slúžilo vývojovým aj komerčným zákazníkom

II.Predaj zameraný na obchodné vzťahy

III.Projektový manažment zameraný na úspešný vývoj a transfery technológií

IV.Hladký prechod z vývojovej fázy do komerčnej

V. Klientske služby/Supply Chain zameraný na komerčné dodávky

Sme zmluvná výskumná organizácia (CRO) vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle

Zmluvná výskumná organizácia, tiež nazývaná Organizácia klinického výskumu (CRO) je servisná organizácia, ktorá poskytuje podporu farmaceutickému a biotechnologickému priemyslu vo forme externých farmaceutických výskumných služieb (pre lieky aj zdravotnícke pomôcky).CRO siahajú od veľkých medzinárodných organizácií poskytujúcich kompletné služby až po malé špecializované skupiny a môžu svojim klientom ponúknuť skúsenosť s presunom nového lieku alebo zariadenia od jeho koncepcie až po schválenie FDA na trh bez toho, aby sponzor lieku musel udržiavať personál pre tieto služby.

LEAPChem poskytuje komplexnú a širokú škálu riešení v oblasti syntézy na mieru, podporovaných analytickými službami svetovej triedy.Výsledkom je rýchle, bezpečné a efektívne zväčšenie.Či už ide o vývoj nového procesu alebo zlepšenie existujúcej syntetickej cesty, LEAPChem môže mať vplyv v nasledujúcich oblastiach:

I. Zníženie počtu syntetických krokov a nákladov

II.Zvýšenie efektivity procesu, výťažku a priepustnosti

III.Výmena nebezpečných alebo environmentálne nevhodných chemikálií

IV.Práca so zložitými molekulami a viacstupňové syntézy

V. Vývoj a optimalizácia existujúcich procesov na výrobu syntéz vhodných na komerčnú výrobu