CRO & CMO

Oleme keemia ja biotehnoloogia lepinguline tootmisorganisatsioon (CMO).

Lepingulise tootmise organisatsioon (CMO), mida mõnikord nimetatakse ka lepingulise arendus- ja tootmisorganisatsiooniks (CDMO), on ettevõte, mis teenindab lepingu alusel teisi farmaatsiatööstuse ettevõtteid, et pakkuda terviklikke teenuseid alates ravimiarendusest kuni ravimite valmistamiseni.See võimaldab suurematel farmaatsiaettevõtetel tellida ettevõtte need aspektid allhanke korras, mis võib aidata suurendada mastaapsust või võimaldada suurettevõttel keskenduda hoopis ravimite avastamisele ja ravimiturundusele.

Ühiste turukorraldusorganisatsioonide pakutavad teenused hõlmavad, kuid ei piirdu nendega: eelpreparaatide koostamine, koostise väljatöötamine, stabiilsusuuringud, meetodi väljatöötamine, prekliinilised ja I faasi kliiniliste uuringute materjalid, hilise faasi kliiniliste uuringute materjalid, formaalne stabiilsus, suurendamine, registreerimine partiid ja kaubanduslik tootmine.Ühised turukorraldusettevõtted on lepingulised tootjad, kuid arendusaspekti tõttu võivad nad olla ka enamat.

CMO-le allhange võimaldab farmaatsiakliendil laiendada oma tehnilisi ressursse ilma üldkuludeta.Seejärel saab klient hallata oma sisemisi ressursse ja kulusid, keskendudes põhikompetentsidele ja kõrge väärtusega projektidele, vähendades või mitte lisades infrastruktuuri või tehnilist personali.Virtuaalsed ja spetsiaalsed farmaatsiaettevõtted sobivad eriti hästi CDMO-ga seotud partnerlussuheteks ning suured farmaatsiaettevõtted on hakanud nägema suhteid CDMO-dega pigem strateegiliste kui taktikalistena.Kuna kaks kolmandikku ravimitootmisest on allhanke korras ja lõviosa saavad eelistatud tarnijad, tekib lisanõudlus erialavaldkondadele ehk spetsiaalsetele ravimvormidele.

Projekti elluviimine

I. CDMO, mis on loodud teenindama nii arendus- kui ka ärikliente

II.Müük keskendub ärisuhetele

III.Projektijuhtimine keskendus edukale arendusele ja tehnosiirdele

IV.Sujuv üleminek arendusfaasist kommertskasutusse

V. Klienditeenindus/tarneahel, mis keskendub kaubanduslikule tarnimisele

Oleme lepinguline uurimisorganisatsioon (CRO) farmaatsia- ja biotehnoloogiatööstuses

Lepinguline uurimisorganisatsioon (Clinical Research Organisation – CRO) on teenusorganisatsioon, mis pakub farmaatsia- ja biotehnoloogiatööstust sisseostetavate farmaatsiauuringute teenuste näol (nii ravimite kui ka meditsiiniseadmete jaoks).CRO-d ulatuvad suurtest rahvusvahelistest täisteenust pakkuvatest organisatsioonidest kuni väikeste, niši erigruppideni ja võivad pakkuda oma klientidele kogemust uue ravimi või seadme teisaldamisel alates selle kontseptsioonist kuni FDA müügiloani, ilma et ravimisponsor peaks nende teenuste jaoks töötajaid ülal pidama.

LEAPChem pakub ühtset ja laia valikut kohandatud sünteesilahendusi, mida toetavad maailmatasemel analüütilised teenused.Tulemuseks on kiire, turvaline ja tõhus suurendamine.Olgu selleks uue protsessi arendamine või olemasoleva sünteetilise marsruudi täiustamine, LEAPChem võib avaldada mõju järgmistes valdkondades:

I. Sünteesietappide arvu ja kulude vähendamine

II.Protsessi efektiivsuse, saagise ja läbilaskevõime suurendamine

III.Ohtlike või keskkonnale sobimatute kemikaalide asendamine

IV.Töö keeruliste molekulidega ja mitmeastmeline süntees

V. Olemasolevate protsesside arendamine ja optimeerimine kaubanduslikuks tootmiseks sobivate sünteeside tootmiseks