CRO & CMO

Somos unha organización de fabricación por contrato (CMO) en Química e Biotecnoloxía

Unha organización de fabricación por contrato (CMO), ás veces chamada organización de desenvolvemento e fabricación por contrato (CDMO), é unha empresa que presta servizos a outras empresas da industria farmacéutica por contrato para ofrecer servizos completos desde o desenvolvemento de medicamentos ata a fabricación de medicamentos.Isto permite que as principais compañías farmacéuticas subcontraten eses aspectos do negocio, o que pode axudar á escalabilidade ou pode permitir que a gran empresa se centre no descubrimento e comercialización de medicamentos.

Os servizos ofrecidos polos CMO inclúen, entre outros: preformulación, desenvolvemento de formulacións, estudos de estabilidade, desenvolvemento de métodos, materiais de ensaios clínicos preclínicos e de fase I, materiais de ensaios clínicos de fase avanzada, estabilidade formal, ampliación, rexistro. lotes e produción comercial.Os CMO son fabricantes por contrato, pero tamén poden ser máis que iso debido ao aspecto de desenvolvemento.

A subcontratación a un CMO permite ao cliente farmacéutico ampliar os seus recursos técnicos sen aumentar os gastos xerais.A continuación, o cliente pode xestionar os seus recursos e custos internos centrándose nas competencias básicas e en proxectos de alto valor ao tempo que reduce ou non engade infraestrutura ou persoal técnico.As compañías farmacéuticas virtuais e especializadas son especialmente adecuadas para as asociacións de CDMO, e as grandes compañías farmacéuticas comezan a ver as relacións coas CDMO como estratéxicas máis que tácticas.Con dous terzos da fabricación farmacéutica sendo subcontratada, e os provedores preferentes que reciben a parte do león, estase facendo demanda adicional en áreas especializadas, é dicir, formas de dosificación especializadas.

Execución do proxecto

I. CDMO construído para atender tanto a clientes de desenvolvemento como comerciais

II.Vendas centradas na relación comercial

III.Xestión de proxectos centrada no desenvolvemento exitoso e transferencias de tecnoloxía

IV.Transferencia suave da fase de desenvolvemento á comercial

V. Servizos ao Cliente/Supply Chain centrado na oferta comercial

Somos unha organización de investigación por contrato (CRO) en industrias farmacéuticas e biotecnolóxicas

Unha organización de investigación por contrato, tamén chamada organización de investigación clínica (CRO) é unha organización de servizos que ofrece apoio ás industrias farmacéutica e biotecnolóxica en forma de servizos de investigación farmacéutica subcontratados (tanto para medicamentos como para dispositivos médicos).Os CRO van desde grandes organizacións internacionais de servizos completos ata pequenos grupos especializados de nicho e poden ofrecer aos seus clientes a experiencia de mover un novo medicamento ou dispositivo desde a súa concepción ata a aprobación de comercialización da FDA sen que o patrocinador do medicamento teña que manter un persoal para estes servizos.

LEAPChem ofrece unha ampla gama de solucións en síntese personalizada, apoiadas por servizos analíticos de clase mundial.O resultado é unha ampliación rápida, segura e eficiente.Tanto se se trata de desenvolver un novo proceso como de mellorar unha ruta sintética existente, LEAPChem pode ter impacto nas seguintes áreas:

I. Redución do número de pasos e custos sintéticos

II.Aumentar a eficiencia do proceso, o rendemento e o rendemento

III.Substitución de produtos químicos perigosos ou ambientalmente inadecuados

IV.Traballar con moléculas complexas e sínteses en varios pasos

V. Desenvolver e optimizar procesos existentes para producir sínteses susceptibles de fabricación comercial