Custörite sintez

LEAPChem gözleg we ösüş programmalaryňyzy çaltlaşdyrmak üçin mg-dan kg şkalada çylşyrymly organiki molekulalaryň ýokary hilli we täsirli adaty sintezini berýär.

Geçen ýyllarda müşderilerimize dünýäde 9000-den gowrak organiki molekulalary üstünlikli sintez etdik, indi bolsa ylmy proses ulgamyny we dolandyryş ulgamyny döretdik.Hünärmen adaty sintez toparymyz, gözleg işlerinde köp ýyllyk tejribesi bolan uly himiklerden durýar.Gözleg merkezi himiki barlaghanadan, synag laboratoriýasyndan we seljeriş laboratoriýasyndan, 1500 inedördül metr gurluşyk meýdany bolan simulýasiýa enjamlaryndan ybaratdyr.

Tejribäniň ugry

 • Organiki araçylar
 • Gurluşyk bloklary
 • Specialörite reagentler
 • Derman araçylary
 • API işjeň molekulalar
 • Organiki funksional material
 • Peptidler

Mümkinçilikler

 • Custöriteleşdirilen gaplama we ýöriteleşdirilen spesifikasiýa
 • Ösen enjamlar: NMR, HPLC, GC, MS, EA, LC-MS, GC-MS, IR, Polarimetr we ş.m.
 • Netijeli önümçilik tehnologiýasy: suwuk kislorodsyz, ýokary we pes temperatura, ýokary basyş, mikrotolkun we ş.m.
 • Wagtynda maglumat beriş: iki hepdelik hasabat we jemleýji taslama hasabaty birmeňzeş katalizatorlary, ligandalary we reagentleri / gurluşyk bloklaryny sintez etmekde aýratyn tejribe, polimer himiýasy we material ylymlary

Näme üçin LEAPChem saýlaň

 • Reakssi, skifinder we dürli himiki alsurnallar ýaly baý maglumatlar binýady, ajaýyp sintetiki ugurlary has çalt düzmäge we ýerlikli teklip bermäge kömek edip biler.
 • Taslamanyň ýolbaşçysy we ýokary tejribeli adaty sintez topary we ösen desgalar taslamanyň ýokary üstünlik derejesini üpjün edip biler.
 • Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli spesifikasiýa himiki serişdeleri öndürip biljek synag zawodlarynyň, kilo laboratoriýalarynyň we täjirçilik mümkinçilikleriniň doly görnüşi.
 • Kompaniýa, ýokary geçiş derejesiniň täsirli önümini üpjün etmek üçin ISO9001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryny berk ulanýar.