Önümlerimiz

SYITYASAT, IŞLER we YNANMAK

LEAPChem derman araçylary, API-ler, barlag birleşmeleri, gurluşyk bloklary we beýleki himiki çig mal ýaly köp sanly himiki önümleri üpjün edýär.Aýratyn önüm setirlerimiz Peptidleri, OLED materiallaryny, Silikonlary, Tebigy önümleri, Biologiki buferleri we siklodektrinleri öz içine alýar.LEAPChem ýokary öndürijilik we ygtybarlylyk bilen ýokary hilli önümleri üpjün edýär.

  • indeks-ab

Biz hakda

2006-njy ýylda döredilen LEAPChem gözleg, ösüş we önümçilik üçin ýöriteleşdirilen himiki üpjün ediji.Müşderä gönükdirilen ýokary kärhana hökmünde, dünýä müşderilerimize tygşytly we täsirli görnüşde ýokary hilli müşderi hyzmatlaryny we önümlerini hödürlemegi maksat edinýäris.Müşderi sanawymyzda köp sanly derman we ylym kompaniýalary, uniwersitetler, gözleg institutlary we himiýa katalog kompaniýalary bar.'Garaşýanlaryňyzyň aňyrsynda' maksadyna ünsi jemläp, önümlerimizi yzygiderli giňeldýäris we yzygiderli dolandyryş we adam resurslarymyzy ösdürýäris.Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz we ygtybarly we halanýan hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

Biziň artykmaçlygymyz

Hil

10 ýyldan gowrak tejribe toplap, LEAPChem size ynanyp boljak netijeleri gazanmak üçin häzirki zaman çylşyrymly gurallaryndan we tehnologiýalaryndan has köp peýdalanmak üçin dogry himiki serişdeleri saýlamaga kömek edýär.LEAPChem, gowulandyrmak üçin mümkinçilik gözlän mahaly ISO standartlarynyň talaplaryny ýerine ýetirip, müşderilerimiziň hil talaplaryna laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary önümleri hödürleýär.Şeýle etmek bilen, biz her bir müşderä ajaýyp hyzmat berýäris we içerki hil gözegçiligini amala aşyrýarys.

Biziň artykmaçlygymyz

Custörite sintez

LEAPChem gözleg we ösüş programmalaryňyzy çaltlaşdyrmak üçin mg-dan kg şkalada çylşyrymly organiki molekulalaryň ýokary hilli we täsirli adaty sintezini berýär.Geçen ýyllarda müşderilerimize dünýäde 9000-den gowrak organiki molekulalary üstünlikli sintez etdik, indi bolsa ylmy proses ulgamyny we dolandyryş ulgamyny döretdik.

Biziň artykmaçlygymyz

CRO & CMO

Himiýa we biotehnologiýa boýunça şertnama önümçilik guramasy we farmasewtika we biotehnologiýa pudaklarynda şertnama gözleg guramasy (CRO).LEAPChem, dünýä derejesindäki seljeriş hyzmatlary tarapyndan goldanýan, adaty sintezde bir nokatly we giň çözgütleri hödürleýär.Netije çalt, ygtybarly we täsirli masştab.Täze prosesi ösdürýärmi ýa-da bar bolan sintetiki ugry gowulandyrýarmy.

Biziň artykmaçlygymyz

Innowasiýa

LEAPChem, diwersifikasiýa we täze çemeleşmelere gönükdirilen döredijilik getirip, dünýä müşderileri üçin senagat himiki serişdeleri we laboratoriýa himiki serişdeleri bilen üpjün etmekde we üpjün etmekde ýokary tejribeli.LEAPChem, täze önümlerde, amaly programmalarda ýa-da hyzmatlarda innowasiýa hereketlerini ulanyp, derman önümleriniň hilini we kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.

  • ThermoFisher
  • wwr
  • Drreddys
  • insudpharma
  • oýlap tapyş
  • sigma
  • dow
  • AkzoNobel